HABERLER

Mali Tablolar

ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI
AYRINTILI GELİR TABLOSU
TL
AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
31.12.2017 31.12.2018
A-BRÜT SATIŞLAR 3.904.993,91 4.658.951,53
1-Yurtiçi Satışlar 3.765.449,40 4.347.964,10
4-Bağış ve Yardımlar 139.544,51 310.987,43
C-NET SATIŞLAR 3.904.993,91 4.658.951,53
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (4.132.331,62)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) (4.132.331,62)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (227.337,71) 4.658.951,53
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) (460.225,89) (5.579.095,31)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)

3-Genel Yönetim Giderleri (-)

(460.225,89)

 

(568.272.07)

(5.010.823,24)

FAALİYET KARI VEYA ZARARI (687.563,60) (920.143,78)
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 7.522,64 91,22
3-Faiz Gelirleri 7.522,64 91,22
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (680.040,96) (920.052,56)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 415.108,91 560.550,38
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 409.268,09 543.533,36
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 5.840,82 17.017,02
J-DİĞER OLOĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararkar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (264.932,05) (359.502,18)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (264.932,05) (359.502,18)