HABERLER

Çocuk Yuvası

Vakfımız 25 Ekim 1990 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Birleşik Arap Emirlikleri devleti arasında imzalanan protokol gereği kurulmuştur. Vakfın kuruluş amacı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda koruma ve bakım altında bulunan çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır. Vakıf halen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şeyh Zayed Çocuk Koruma Vakfı adı altında hizmet vermektedir. Vakfımız Bakanlar Kurulunun 29.11.1994 tarih ve 94/6398 sayılı kararı ile vergiden muaftır.

Kuruluşumuz 1965 yılında 0–6 yaş korunmaya muhtaç çocuklara hizmet vermek amacı ile 450 kapasite ile hizmet vermeye başlayan Bahçelievler Çocuk Yuvası ile Genel Müdürlüğümüz ile Abu Dabi Fonu arasında imzalanan bağış sözleşmesi uyarınca Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Zayed Bin Sultan Al Nahyan’ın kişisel hediyesi olarak yaptırılarak 20.01.1993 tarihinde 175 kapasiteli olarak hizmet vermeye başlayan 7–12 yaş Şeyh Zayed Çocuk Koruma Merkezi’nin Genel Müdürlüğümüzün 31.01.2007 tarih ve 17 sayılı olurları ile birleştirilerek 0–12 Yaş Şeyh Zayed Çocuk Yuvası adı altında hizmet vermeye devam etmektedir.

03.09.1991 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Şeyh Zayed Çocuk Koruma Vakfı kurulmuştur. Vakıf elde ettiği gelirleri Çocuk Yuvasında korunma altında bulunan çocukların ihtiyaçlarına harcamaktadır.

Ekran Resmi 2015-03-11 10.25.41

 

https://www.seyhzayedcocukyuvasi.com