Bağışlarınız için
İstanbul (0212) 441 70 81
Ankara (0312) 418 80 31

HABERLER

BAĞIŞ NEDİR ?

Toplumu oluşturan ihtiyaç sahibi gerçek kişilere, ekonomik ve sosyal alanda topluma yardım amacı ile, devletin hizmetlerini yerine getiren hayır kurumlarına yapılan yardımlara “BAĞIŞ” denir. İki tür bağış söz konusudur: