Bağışlarınız için
İstanbul (0212) 441 70 81
Ankara (0312) 418 80 31

HABERLER

BAĞIŞ VE DESTEK

Toplumu oluşturan ihtiyaç sahibi gerçek kişilere, ekonomik ve sosyal alanda topluma yardım amacı ile, devletin hizmetlerini yerine getiren hayır kurumlarına yapılan yardımlara “BAĞIŞ” denir. İki tür bağış söz konusudur: