Bağışlarınız için
İstanbul (0212) 441 70 81
Ankara (0312) 418 80 31

HABERLER

Mali Tablolar

ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI
AYRINTILI GELİR TABLOSU
TL
AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM
31.12.2014 31.12.2015
A-BRÜT SATIŞLAR 2.256.950,68 3.241.870,00
1-Yurtiçi Satışlar 2.256.300,68 3.240.000,00
3-Diğer Gelirler 650,00 1.870,00
C-NET SATIŞLAR 2.256.950,68 3.241.870,00
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (2.058.739,66) (2.616.109,07)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) (2.058.739,66) (2.616.109,07)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 198.211,02 625.760,93
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) (326.508,49) (377.078,44)
3-Genel Yönetim Giderleri (-) (326.508,49) (377.078,44)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (128.297,47) 248.682,49
F-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 69,04 3.637,90
3-Faiz Gelirleri 69,04 3.637,90
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (128.228,43) 252.320,39
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 304.822,60 494.496,79
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 303.989,82 384.358,40
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 832,78 110.138,39
J-DİĞER OLOĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararkar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 176.594,17 746.817,18
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 176.594,17 746.817,18